DOLGOZZ OTTHON

MUNKA AZ INTERNETEN KERESZTÜL!

Keresztnevek jelentése és eredete

FÉRFI


*ABA
- török-magyar eredetű;
- jelentése: apa.

*ABÁD
- az Aba -d kicsinyítőképzős származéka.

*ABBÁS
- latin eredetű;
- jelentése: apa, apát.

*ABBOT
- héber eredetű;
- jelentése: apa.

*ABDIÁS
- héber-görög eredetű;
- jelentése: Isten szolgája.

*ÁBEL
- héber eredetű;
- jelentése: lehelet, mulandóság.

*ABELÁRD
- francia eredetű;
- jelentése: méhész.

*ABOD
- az Aba képzős származéka.

*ABONY
- az Aba -ny kicsinyítőképzős származéka.

*ABOS
- az Aba -s kicsinyítőképzős származéka.

*ÁBRAHÁM
- héber eredetű;
- jelentése: a tömeg, a sokaság atyja.

*ÁBRIS
- az Ábrahám becézett, kicsinyítőképzős
alakjából.

*ABSA
- héber eredetű;
- jelentése: apa.

*ABSOLON
- héber eredetű;
- jelentése: a béke atyja.

*ACHILLES
- görög-latin eredetű;
- jelentése: a kígyó fia.

*ACSÁD
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*ADALBERT
- germán eredetű;
- jelentése: nemes fény; fénylő nemesség.

*ÁDÁM
- sumér-héber eredetű;
- jelentése: atyám.

*ADELMÁR
- germán eredetű;
- jelentése: nemes nemzetségből való, híres.

*ADEODÁT
- latin eredetű;
- jelentése: Istentől adott.

*ADOLÁR
- germán eredetű;
- jelentése: nemes nemzetségből való férfi.

*ADOLF
- germán eredetű;
- jelentése: nemes + farkas.

*ADONISZ
- görög eredetű;
- jelentése: csinos, jóképű, gavallér.

*ADONY
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*ADORJÁN
- latin eredetű;
- jelentése: Hadria városából való férfi.

*ADRIÁN
- az Adorján eredetibb változata.

*AGÁD
- török-magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*AGAPION
- görög eredetű;
- jelentése: szeretett.

*AGATON
- görög eredetű;
- jelentése: jó, nemes.

*AGENOR
- görög eredetű;
- jelentése: bátor.

*AGGEUS
- héber eredetű;
- jelentése: ünnepi, vidám.

*AGMÁND
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*ÁGOST
- latin eredetű;
- jelentése: fenséges, fennkölt.

*ÁGOSTON
- latin eredetű;
- jelentése: fenséges, fennkölt.

*ÁHIM
- héber eredetű;
- jelentése: Jahve felkelt.

*AHMED
- arab eredetű;
- jelentése: dicséretre méltó.

*AJÁD
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*AJTONY
- török-magyar eredetű;
- jelentése: arany.

*AKÁCS
- görög-latin-magyar eredetű;
- jelentése: ártatlan.

*ÁKOS
- török-magyar eredetű;
- jelentése: fehér sólyom.

*ALADÁR
1.- török eredetű;
- jelentése: testőrhadnagy;
2.- germán eredetű;
- jelentése: mindenben hatalmas;
3.- iráni eredetű;
- jelentése: elöljáró.

*ALADIN
- germán eredetű;
- jelentése: kis öreg.

*ALAJOS
- germán-latin eredetű;
- jelentése: egész + bölcs.

*ALÁN
- breton-angol eredetű;
- jelentése: bizonytalan.

*ALÁRD
- germán eredetű;
- jelentése: nemes, kemény.

*ALBERT
- német eredetű;
- jelentése: nemes, fényes.

*ALBIN
1.- latin eredetű;
- jelentése: fehér;
2.- germán eredetű;
- jelentése: nemes barát.

*ALDÁN
- angol-német eredetű;
- jelentése: egyik ágon dán származású.

*ALDÓ
- az Ald- kezdetű germán nevek
közös becézőjéből önállósult.

*ÁLDOR
- germán eredetű;
- jelentése: nemes uralkodó.

*ALEX
- görög.latin eredetű;
- jelentése: harcra kész férfi.

*ALFONZ
- germán eredetű;
- jelentése: nemes, készséges; harcra kész.

*ALFRÉD
- germán eredetű;
- jelentése: tündér, tanács.

*ALGERNON
- angol költői névadás.

*ALI
- arab eredetű;
- jelentése: fenséges, fennkölt.

*ALMÁR
- germán eredetű;
- jelentése: nemessége által híres.

*ÁLMOS
1.- magyar eredetű;
- jelentése: álombeli, megálmodott;
2.- török eredetű;
- jelentése: vétel;
3.- bolgár eredetű;
- jelentése: magasztos.

*ALPÁR
- török-magyar eredetű;
- jelentése: hős férfi.

*ALVIÁN
- orosz eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*ALVIN
- germán eredetű;
- jelentése: nemes barát.

*AMADÉ
- latin eredetű;
- jelentése: szeresd az Istent!

*AMAND
- latin eredetű;
- jelentése: szeretetreméltó.

*AMBOS
- az Ambrus régi -s kicsinyítőképzős formája.

*AMBRUS
- görög eredetű;
- jelentése: halhatatlan.

*ÁMON
- héber eredetű;
- jelentése: igazmondó; művész.

*ÁMOS
- héber eredetű;
- jelentése: terhet vivő, megrakott.

*ANASZTÁZ
- görög eredetű;
- jelentése: a feltámadott.

*ANATOL
- görög eredetű;
- jelentése: napkeleti országból való.

*ANDOR
- görög eredetű;
- jelentése: férfi, férfias.

*ANDOS
- az András régi becéző formájából
önállósult.

*ANDRÁS
- görög eredetű;
- jelentése: férfi, férfias.

*ANDRÉ
- görög eredetű;
- jelentése: férfi, férfias.

*ANGELUS
- görög-latin eredetű;
- jelentése: Isten követe, angyal.

*ANGUSZ
- kelta eredetű;
- jelentése: kivételes, kiváló, kiemelkedő.

*ANTAL
- latin eredetű;
- jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró.

*ANTIGON
- görög eredetű;
- jelentése: nemessége által kiemelkedő.

*ANTOS
- az Antal régi -s kicsinyítőképzős formája.

*ANZELM
- germán eredetű;
- jelentése: az istenség védelme alatt álló.

*ÁNYOS
- görög-latin eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*APOLLINÁR
- latin eredetű;
- jelentése: Apollóhoz hasonló.

*APOR
- magyar eredetű;
- jelentése: bizonytalan.

*APOSTOL
- görög eredetű;
- jelentése: követ, küldött, apostol.

*APRÓD
- magyar eredetű;
- jelentése: apród, fegyverhordozó.

*ARCHIBALD
- germán eredetű;
- jelentése: igazi, merész, hős férfi.

*ARÉTÁSZ
- görög eredetű;
- jelentése: keresztény királyok neveiből.

*ARIÁN
- latin eredetű;
- jelentése: hadriai.

*ARIEL
- héber eredetű;
- jelentése: Isten oroszlánja; Isten
tűzhelye.

*ARION
- görög eredetű;
- jelentése: a gyors, az erős.

*ARISZTID
- görög-latin eredetű;
- jelentése: nemes származású.

*ARKÁD
- görög-latin eredetű;
- jelentése: Árkádiából való férfi.

*ÁRKOS
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*ARLEN
- ír-gall eredetű;
- jelentése: biztosíték, zálog, ígéret.

*ARMAND
- Herman francia megfelelője.

*ÁRMIN
- latin eredetű;
- jelentése: hadi férfi.

*ARNOLD
- germán eredetó;
- jelentése: sas, uralkodó.

*ARNÓT
- germán eredetű;
- jelentése: sas, uralkodó.

*ÁRON
- héber eredetű;
- jelentése: ihletett, tisztánlátó.

*ÁRPÁD
- magyar eredetű;
- jelentése: árpa.

*ARSZLÁN
- török-magyar eredetű;
- jelentése: oroszlán.

*ARTEMON
- görög eredetű;
- jelentése: ép, egészséges.

*ARTÚR
- kelta-angol eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*ARVID
- svéd eredetű;
- jelentése: sas a viharban.

*ARZÉN
- görög-latin eredetű;
- jelentése: erőteljes, férfias.

*ASZTER
- görög eredetű;
- jelentése: csillag.

*ATÁD
- török-magyar eredetű;
- jelentése: apa.

*ATANÁZ
- görög eredetű;
- jelentése: halhatatlan.

*ATILLA
- gót eredetű;
- jelentése: szeretett atyánk.

*ATLASZ
- görög-arab eredetű;
- jelentése: szövetfajta; sima

*ATOS
- magyar eredetű;
- jelentése: apa.

*ATTILA
- gót eredetű;
- jelentése: szeretett apánk.

*AURÉL
- latin eredetű;
- jelentése: aranyos.

*AURÉLIÁN
- latin eredetű;
- jelentése: az Aurelius nemzetséghez
tartozó férfi.

*AVENÁR
- héber eredetű;
- jelentése: apa, szövétnek.

*AXEL
- héber-dán-svéd eredetű;
- jelentése: a béke atyja.

*AZÁR
- héber-görög eredetű;
- jelentése: akit Jehova segít.

*BÁCS
- török-magyar eredetű;
- jelentése: méltóságnév.

*BAGAMÉR
- szláv eredetű;
- jelentése: isten, béke.

*BAJÁN
- török-magyar eredetű;
- jelentése: gazdag.

*BAJNOK
- magyar eredetű;
- jelentése: a szó maga.

*BALABÁN
- török-magyar eredetű;
- jelentése: karvaly.

*BALAMBÉR
- vitás eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*BALÁR
- magyar eredetű;
- jelentése: bolgár.

*BALÁZS
- latin-magyar eredetű;
- jelentése: királyi.

*BALDÓ
- német eredetű;
- jelentése: merész.

*BALDVIN
- német-angol eredetű;
- jelentése: bátor barát.

*BÁLINT
- latin eredetű;
- jelentése: erős, egészséges.

*BALTAZÁR
- asszí-babilóniai-német eredetű;
- jelentése: Baal isten óvja életét.

*BÁN
- magyar eredetű;
- jelentése: méltóságnév.

*BANDÓ
- az András önállósult becézője.

*BÁNK
- a Bán magyar méltóságnév -k
kicsinyítőképzős származéka.

*BÁNOS
- a Bán kicsinyítőképzős származéka.

*BARABÁS
- görög-szláv eredetű;
- jelentése: Abbasz fia.

*BARDÓ
- germán eredetű;
- jelentése: csatabárd, farkas.

*BARNA
- a Barnabás önállósult magyar rövidülése.

*BARNABÁS
- arámi-héber eredetű;
- jelentése: a vigasztalás fia.

*BARÓT
- török-magyar eredetű;
- jelentése: menyét, nyest.

*BARS
- magyar eredetű;
- jelentése: bors.

*BARTAL
- arámeus-görög-latin eredetű;
- jelentése: Ptolemaiosz fia.

*BARTOLÓMEÓ
- héber eredetű;
- jelentése: szántóvető, földműves.

*BARTOS
- a Bertalan régi magyar Bartalom formájából.

*BATÓ
- magyar eredetű;
- jelentése: buzogány.

*BÁTONY
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*BÁTOR
- török-magyar eredetű;
- jelentése: a szó maga.

*BAZIL
- görög-latin eredetű;
- jelentése: királyi.

*BAZSÓ
- a Bazil régi magyar formájából.

*BECSE
- török-magyar eredetű;
- jelentése: kánya.

*BEDŐ
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*BEKÉNY
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*BEKŐ
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*BÉLA
1.- magyar eredetű;
- jelentése: bél, belső rész;
2.- török eredetű;
- jelentése: előkelő;
3.- héber eredetű;
- jelentése: világot elnyelő.

*BELIÁN
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*BELIZÁR
- germán eredetű;
- jelentése: egy bizánci hadvezér nevéből.

*BENCE
- latin eredetű;
- jelentése: győztes.

*BENDE
- a Benedek becéző rövidüléséből.

*BENDEGÚZ
- hun-magyar eredetű;
- jelentése: Attila hun uralkodó
atyjának nevéből.

*BENE
- a Benedek régi magyar becézőjéből.

*BENEDEK
- latin eredetű;
- jelentése: áldott.

*BÉNI
- a Benjámin régi magyar
formájának rövidüléséből.

*BENIGNUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: jóságos, kegyes, jóakaró.

*BENJÁMIN
- héber eredetű;
- jelentése: a szerencse fia.

*BENKE
- a Benedek és a Benjámin közös becézőjéből.

*BENKŐ
- a Benedek és a Benjámin közös becézőjéből.

*BENŐ
- a Benedek és a Benjámin közös becézőjéből.

*BERCEL
- bolgár-kabar-magyar eredetű;
- jelentése: bércen, azaz dombos, tüskés
területen túli rész.

*BERENGÁR
- germán eredetű;
- jelentése: medve, lándzsa.

*BERÉNY
- magyar eredetű;
- jelentése: régi magyar törzsnévből.

*BERGER
- francia eredetű;
- jelentése: pásztor, juhász.

*BERISZLÓ
- szláv-magyar eredetű;
- jelentése: Pribina dicsősége.

*BERNÁT
- germán eredetű;
- jelentése: erős, mint a medve.

*BERTALAN
- arámeus-görög-latin eredetű;
- jelentése: Ptolemaiosz fia.

*BERTOLD
- germán eredetű;
- jelentése: pompával uralkodó.

*BERTRAM
- germán eredetű;
- jelentése: ragyogó, holló.

*BESE
- török-magyar eredetű;
- jelentése: kánya.

*BOÁZ
- héber eredetű;
- jelentése: erős.

*BOCSÁRD
- német-magyar eredetű;
- jelentése: erős védelmező.

*BOD
- török-magyar eredetű;
- jelentése: ág, oldalág.

*BÓDOG
- magyar eredetű;
- jelentése: boldog, gazdag.

*BODOMÉR
- török-magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*BODONY
- magyar eredetű;
- jelentése: ág, oldalág.

*BODOR
- magyar eredetű;
- jelentése: göndör.

*BOGÁT
- szláv-magyar eredetű;
- jelentése: gazdag.

*BOGDÁN
- szláv eredetű;
- jelentése: Isten ajándéka.

*BOLDIZSÁR
- asszír-babilóniai-német-magyar eredetű;
- jelentése: Baal isten óvja életét.

*BONIFÁC
- latin eredetű;
- jelentése: a jó sors embere; jótevő.

*BÓNIS
- a Bonifác régi magyar becézőjéből.

*BORBÁS
- a Barabás alakváltozata.

*BORISZ
- orosz- bolgár eredetű;
- jelentése: harc, harcos.

*BORS
- magyar eredetű;
- jelentése: a szó maga.

*BOTÁR
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*BOTOND
- magyar eredetű;
- jelentése: buzogányos harcos.

*BOTTYÁN
- Bothianus hitvalló nevéből.

*BOZSIDÁR
- szláv eredetű;
- jelentése: Isten ajándéka.

*BÖKÉNY
- török-magyar eredetű;
- jelentése: erdős, erdős domb, dombhát.

*BRÚNÓ
- ófelnémet eredetű;
- jelentése: barna, barnamedve.

*BRÚTUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: nehézkes, esetlen, együgyű.

*BUDA
- magyar eredetű;
- jelentése: bizonytalan.

*BULCSÚ
- török-magyar eredetű;
- jelentése: vért keverő, vért kibocsátó.

*BUZÁD
- magyar eredetű;
- jelentése: búza.

*CECIL
- a Cecilián becéző rövidüléséből önállósult.

*CECILIÁN
- latin-francia eredetű;
- jelentése: a Caecilius
nemzetséghez tartozó férfi; vak.

*CELESZTIN
- latin eredetű;
- jelentése: az égnek, vagyis az
Istennek szentelt.

*CÉZÁR
- etruszk-latin eredetű;
- jelentése: hosszú hajú, dús hajú; vág.

*CICERÓ
- latin eredetű;
- jelentése: borsó.

*CIPRIÁN
- latin eredetű;
- jelentése: Ciprus szigetéről
származó férfi.

*CIRILL
- görög-latin eredetű;
- jelentése: az Úrhoz tartozó, az
Istennek szentelt.

*CIRJÉK
- görög eredetű;
- jelentése: az uralkodóhoz tartozó.

*CÍRUS
- perzsa-görög-latin eredetű;
- jelentése: uralkodó, Nap.

*CSABA
- török-magyar eredetű;
- jelentése: pásztor, kóborló.

*CSÁK
- török-magyar eredetű;
- jelentése: ütő.

*CSANÁD
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*CSÁT
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*CSATÁD
- magyar eredetű;
- jelentése: csata.

*CSATÁR
1.- magyar eredetű;
- jelentése: a várjobbágyok egyik fajtája.
2.- szláv eredetű;
- jelentése: pajzskészítő.

*CSATÓ
- magyar eredetű;
- jelentése: csat.

*CSEGŐ
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*CSEKE
- török-magyar eredetű;
- jelentése: húzó, vivő.

*CSENGER
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*CSÉPÁN
- az István szláv eredetű, régi
magyar alakváltozata.

*CSEPEL
- magyar eredetű;
- jelentése: sarjadékerdő.

*CSOBÁD
- a Csaba kicsinyítőképzős származéka.

*CSOBÁN
- török-magyar eredetű;
- jelentése: pásztor.

*CSOMBOR
- magyar eredetű;
- jelentése: a szó maga.

*CSONGOR
- török-magyar eredetű;
- jelentése: vadászmadár.

*CSÖRSZ
- szláv eredetű;
- jelentése: ördög.

*DAGOBERT
- germán eredetű;
- jelentése: ragyogó, mint a nap.

*DAGOMÉR
- germán eredetű;
- jelentése: híres, mint a ragyogó nap.

*DALIBOR
- cseh eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*DALTON
- óangol eredetű;
- jelentése: völgyből való.

*DAMÁZ
- görög eredetű;
- jelentése: szelidítő, legyőző.

*DAMJÁN
- görög-latin eredetű;
- jelentése: a népből származó; legyőző.

*DAMOS
- a Damján rövidített, kicsinyítőképzős
alakváltozata.

*DÁNIEL
- héber eredetű;
- jelentése: Isten a bírám.

*DANILÓ
- a Dániel szláv megfelelője.

*DÁNOS
- a Dániel régi magyar
kicsinyítőképzős származéka.

*DANTE
- latin eredetű;
- jelentése: kitartó, állhatatos.

*DÁRIUS
- latin-perzsa-görög eredetű;
- jelentése: hatalmas.

*DÁVID
- héber eredetű;
- jelentése: kedvelt, szeretett; egyesítő.

*DELI
- magyar eredetű;
- jelentése: dalia, vitéz.

*DEMÉNY
- a Demjén régi magyar alakváltozata.

*DEMETER
- görög-szláv eredetű;
- jelentése: Démétérnek, a föld
istennőjének ajánlott.

*DEMJÉN
- a Damján önállósult alakváltozata.

*DÉNES
- görög eredetű;
- jelentése: Dionüszosznak, a bor
és a szőlő istenének ajánlott.

*DEODÁT
- az Adeodát rövidüléséből önállósult.

*DETRE
- germán eredetű;
- jelentése: nép + hatalmas.

*DÉVALD
- germán eredetű;
- jelentése: nép + merész.

*DEZSÉR
- a Dezső régi magyar alakja.

*DEZSŐ
- latin-magyar eredetű;
- jelentése: óhajtott, kívánt gyermek.

*DIOMÉD
- görög eredetű;
- jelentése: Istentől elhatározott,
Isten akarata szerint való.

*DITMÁR
- germán eredetű;
- jelentése: nép + híres.

*DOMÁN
- kun-magyar eredetű;
- jelentése: köd.

*DOMICIÁN
- latin eredetű;
- jelentése: legyőző, meghódító.

*DOMINIK
- latin-szláv eredetű;
- jelentése: az Istenhez tartozó,
az Istennek szentelt.

*DOMOKOS
- a Domonkos önállósult alakváltozata.

*DOMONKOS
- latin eredetű;
- jelentése: az Úrhoz tartozó,
Istennek szentelt.

*DOMOS
- a Domonkos, Domokos rövidült,
kicsinyítőképzős származéka.

*DONALD
- skót-kelta eredetű;
- jelentése: világ + hatalmas;
bátor + férfias.

*DONÁT
- latin eredetű;
- jelentése: Istentől ajándékozott.

*DORIÁN
- angol eredetű;
- jelentése: dór férfi.

*DORMÁN
- besenyő eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*DÖME
- a Dömötör rövidült formájának
kicsinyítőképzős származéka.

*DÖMÖTÖR
- a Demeter magyar alakváltozata.

*DUKÁSZ
- görög eredetű;
- jelentése: vezér, vezető.

*DUSÁN
- délszláv eredetű;
- jelentése: lélek.

*EDE
- az Edvárd német rövidüléséből önállósult.

*EDGÁR
- ószász-angol eredetű;
- jelentése: vagyon + dárda.

*EDIZON
- angolszász eredetű;
- jelentése: Ádám leszármazottja.

*EDMOND
- germán eredetű;
- jelentése: az öröklött birtokot megőrző.

*EDÖMÉR
- kun eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*EDVÁRD
- germán eredetű;
- jelentése: a birtokát megőrző.

*EDVIN
- germán eredetű;
- jelentése: az örökös barátja.

*EFRAIM
- héber eredetű;
- jelentése: kettős termés, kettős örökség.

*EGBERT
- germán eredetű;
- jelentése: kard + híres, fényes.

*EGMONT
- germán eredetű;
- jelentése: fegyver + védő.

*EGON
- az Egbert, Egmont, stb. ószász
és középnémet bezézőjéből önállósult.

*EGYED
- görög-magyar eredetű;
- jelentése: pajzshordozó.

*ELEK
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*ELEMÉR
- vitás eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*ÉLIÁS
- héber-görög-latin eredetű;
- jelentése: Jahve az én Istenem.

*ELIHU
- héber eredetű;
- jelentése: Isten az Úr.

*ELÍGIUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: kiválasztott.

*ELIZEUS
- héber eredetű;
- jelentése: Isten a szabadulás.

*ELLÁK
- hun eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*ELMÁR
- germán eredetű;
- jelentése: mindenütt híres.

*ELMÓ
- az Elmár becézőjéből önállósult.

*ELŐD
- magyar eredetű;
- jelentése: elsőszülött, ős.

*ELTON
- angol eredetű;
- jelentése: öreg faluból való.

*EMÁNUEL
- héber eredetű;
- jelentése: velünk az Isten.

*EMIL
- latin eredetű;
- jelentése: versengő, vetélkedő.

*EMILIÁN
- latin eredetű;
- jelentése: az Aemilius nemzetségből
származó férfi.

*EMŐD
- magyar eredetű;
- jelentése: anyácska.

*ENDRE
- német-szláv-magyar eredetű;
- jelentése: férfi, férfias.

*ÉNEÁS
- görög-magyar eredetű;
- jelentése: mondai hős nevéből.

*ENGELBERT
- germán eredetű;
- jelentése: híres az angolok között.

*ENGELHARD
- germán eredetű;
- jelentése: vakmerő az angolok között.

*ÉNOK
- héber eredetű;
- jelentése: a felszentelt.

*ERAZMUS
- görög-latin-holland eredetű;
- jelentése: óhajt, kíván.

*ERHARD
- germán eredetű;
- jelentése: becsület + erős.

*ERIK
- alnémet-északi germán eredetű;
- jelentése: nagyrabecsült.

*ERNÁK
- hun eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*ERNŐ
- ófelnémet eredetű;
- jelentése: komoly, határozott.

*ERNYE
- török-magyar eredetű;
- jelentése: férfi.

*ERVIN
- germán eredetű;
- jelentése: a hadsereg barátja; vadkan
erejű jóbarát.

*ETE
- magyar eredetű;
- jelentése: bizonytalan.

*ETELE
- hun-magyar eredetű;
- jelentése: szeretett apánk.

*EUGÉN
- görög-német eredetű;
- jelentése: előkelő, nemes
nemzetségből való.

*EUSZTÁK
- görög-latin eredetű;
- jelentése: dús kalászú, termékeny.

*EUTIM
- görög eredetű;
- jelentése: nemes + tisztelet.

*ÉVALD
- germán eredetű;
- jelentése: jog és törvény szerint uralkodó.

*EVARISZT
- görög eredetű;
- jelentése: derék, ügyes, legjobb.

*EZÉKIEL
- héber eredetű;
- jelentése: az Isten erős, hatalmas.

*ÉZSAIÁS
- héber eredetű;
- jelentése: Isten az üdvösség.

*ÉZSAU
- héber eredetű;
- jelentése: szőrös, bozontos, nyers, durva.

*FÁBIÁN
- latin eredetű;
- jelentése: a Fabius nemzetséghez
tartozó férfi.

*FÁBIUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: babtermelő; Fabia
városából való.

*FABÓ
- a Fábián régi magyar kicsinyítőképzős
származéka.

*FARKAS
- magyar eredetű;
- jelentése: a szó maga.

*FAUSZTUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: szerencsés.

*FEDOR
- a Teodor orosz megfelelőjéből.

*FELICIÁN
- latin eredetű;
- jelentése: boldog.

*FÉLIX
- latin eredetű;
- jelentése: boldog.

*FERDINÁND
- germán eredetű;
- jelentése: béke + merész.

*FERENC
- francia-latin eredetű;
- jelentése: francia.

*FIDÉL
- latin eredetű;
- jelentése: hűséges.

*FILEMON
- görög eredetű;
- jelentése: barátságos, nyájas,
szíves érzelmű.

*FILIBERT
- germán eredetű;
- jelentése: messze földön híres.

*FILOMÉN
- görög eredetű;
- jelentése: szeretett.

*FIRMIN
- latin eredetű;
- jelentése: szilárd jellemű.

*FLORENTIN
- latin eredetű;
- jelentése: virágzó, tekintélyes.

*FLÓRIÁN
- latin eredetű;
- jelentése: virágos, virágzó.

*FLÓRIS
- a Flórián -s kicsinyítőképzős származéka.

*FODOR
- magyar eredetű;
- jelentése: göndör hajú.

*FOLKUS
1.- német-magyar eredetű;
- jelentése: nép + híres;
2.-latin-francia eredetű;
-jelentése: vizityúk, szárcsa.

*FÓRIS
- a Flóris régi magyar változata.

*FORTUNÁT
- latin eredetű;
- jelentése: boldog.

*FREDERIK
- német eredetű;
- jelentése: békés, nyugodt.

*FRIDOLIN
- germán eredetű;
- jelentése: Isten oltalma alatt álló.

*FRIGYES
- német-magyar eredetű;
- jelentése: béke + hatalom.

*FÜLÖP
- görög eredetű;
- jelentése: lókedvelő.

*GÁBOR
- héber eredetű;
- jelentése: Isten embere, Isten bajnoka.

*GÁBRIEL
- héber eredetű;
- jelentése: Isten embere, Isten bajnoka.

*GÁL
- kelta-ír eredetű;
- jelentése: kakas.

*GÁLOS
- a Gál régi teljesebb magyar alakja.

*GARA
- török eredetű;
- jelentése: héja.

*GÁSPÁR
- perzsa eredetű;
- jelentése: kincset megőrző.

*GASZTON
- germán eredetű;
- jelentése: bizonytalan.

*GAZSÓ
- a Gáspár régi magyar -ó
kicsinyítőképzős alakjából.

*GEDEON
- héber eredetű;
- jelentése: harcos, vágó, romboló.

*GEDŐ
- a Gedeon régi magyar -ő
kicsinyítőképzős származéka.

*GELLÉN
- a Kilián régi magyar változata.

*GELLÉRT
- német eredetű;
- jelentése: gerely + kemény.

*GEMINIÁN
- latin eredetű;
- jelentése: iker.

*GERASZIM
- görög eredetű;
- jelentése: tiszteletreméltő.

*GERÉB
- szász-magyar eredetű;
- jelentése: községi bíró.

*GERGELY
- görög eredetű;
- jelentése: éberen őrködő.

*GERGŐ
- a Gergely magyar alakváltozata.

*GERJÉN
- görög-német-magyar eredetű;
- jelentése: legidősebb fiútestvér;
legidősebb elöljáró.

*GERMÁN
- német eredetű;
- jelentése: dárda, kelevéz; édes testvér

*GEROLD
- germán eredetű;
- jelentése: dárda + hatalom.

*GERŐ
- a Gergely és a Gerhard rövidült,
-ő kicsinyítőképzős származéka.

*GERZSON
- héber eredetű;
- jelentése: az idegen, a száműzött.

*GÉZA
- török-német-magyar eredetű;
- jelentése: méltóságnév.

*GIBÁRT
- német-magyar eredetű;
- jelentése: adakozó kedvű + erős.

*GIDA
- a Gedeon név Gideon alakváltozatának
rövidített, kicsinyítőképzős származéka.

*GILBERT
- német eredetű;
- jelentése: híres a szabad nemesek
fiai között.

*GILGAMES
- mezopotámiai eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*GOBERT
- germán eredetű;
- jelentése: Isten segítsége révén híres.

*GODVIN
- angol-holland eredetű;
- jelentése: Isten barátja.

*GORDON
- skót.angol eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*GORGIÁS
- latin eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*GOTFRID
- német eredetű;
- jelentése: Isten oltalma alatt álló.

*GOTHÁRD
- német eredetű;
- jelentése: Isten segítségével erős.

*GOTLÍB
- germán eredetű;
- jelentése: Isten gyermeke.

*GRACIÁN
- latin eredetű;
- jelentése: kellemes, kedves, bájos.

*GREGORI
- görög eredetű;
- jelentése: éber, szemfüles.

*GUJDÓ
- német eredetű;
- jelentése: erdőből származó.

*GUSZTÁV
- skandináv-német eredetű;
- jelentése: a gótok támasza.

*GÜNTER
- német eredetű;
- jelentése: a harcosok seregének vezére.

*GYÁRFÁS
- görög-latin eredetű;
- jelentése: idős férfi.

*GYENES
- a Dénes régi magyar alakváltozata.

*GYÖRE
- a György rövidített,
kicsinyítőképzős származéka.

*GYÖRGY
- görög-latin eredetű;
- jelentése: földműves, gazdálkodó.

*GYÖRK
- a György rövidített, kicsinyítőképzős
származéka.

*GYŐZŐ
- a Viktor magyarító lefordítása.

*GYULA
- bolgár-török-magyar eredetű;
- jelentése: magyar méltóságnév.

*HAMILKÁR
- föníciai eredetű;
- jelentése: Melkart istenség
kegyessége, jóindulata.

*HANNIBÁL
- föníciai eredetű;
- jelentése: Baal isten kegyelme.

*HANNÓ
- ófelnémet eredetű;
- jelentése: védelem.

*HARALD
- germán eredetű;
- jelentése: hadsereg + merész.

*HARKÁNY
- magyar eredetű;
- jelentése: harkály.

*HARLÁM
- orosz eredetű;
- jelentése: örömtől ragyogó.

*HARRI
- a Henrik angol becézőjéből alakult.

*HARTVIG
- germán eredetű;
- jelentése: merész a harcban.

*HASSZÁN
- arab eredetű;
- jelentése: szép.

*HEKTOR
- görög eredetű;
- jelentése: uralkodó.

*HELIODOR
- görög eredetű;
- jelentése: a napisten ajándéka.

*HÉLIOSZ
- görög eredetű;
- jelentése: nap, napisten.

*HENRIK
- germán eredetű;
- jelentése: körülkerített birtokán uralkodó.

*HERBERT
- germán eredetű;
- jelentése: hadsereg + fény.

*HERMAN
- germán eredetű;
- jelentése: hadi férfi.

*HERMÉSZ
- görög eredetű;
- jelentése: beszélni, megmagyarázni.

*HEROLD
- a Harald német változata.

*HETÉNY
- magyar eredetű;
- jelentése: a hetedik gyermek.

*HIADOR
- a Heliodor régi magyar változata.

*HILÁRIUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: derűs, vidám, jókedvű.

*HILMÁR
- német eredetű;
- jelentése: a harcban hírnevessé vált.

*HIPPOLIT
- görög eredetű;
- jelentése: a lovakat kifogó, eloldozó.

*HÓDOS
- magyar eredetű;
- jelentése: hódvadász.

*HOLLÓ
- magyar eredetű;
- jelentése: hollófekete haj.

*HONORÁTUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: tisztelt, tiszteletben
álló, tiszteletreméltó.

*HONÓRIUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: tiszteletreméltó.

*HONT
- német eredetű;
- jelentése: kutyatartó, kutyabarát.

*HORÁC
- görög-latin-német eredetű;
- jelentése: ifjú, virágzó.

*HUBA
- magyar eredetű;
- jelentése: bizonytalan.

*HUBERT
- német eredetű;
- jelentése: szelleme által kiváló.

*HUGÓ
- germán eredetű;
- jelentése: értelmes, intelligens.

*HUMBERT
- német eredetű;
- jelentése: ereje által ragyogó.

*HUNOR
- török-magyar eredetű;
- jelentése: onogur (népnév).

*HÜMÉR
- latin-magyar eredetű;
- jelentése: hűséges.

*IBRÁNY
- az Ábrahám alakváltozata.

*IGNÁC
- latin eredetű;
- jelentése: tűz.

*IGOR
- német-orosz eredetű;
- jelentése: Yngvi isten segítségével
oltalmazó.

*ILÁRION
- a Hiláriusz görögös formája.

*ILDEFONZ
- germán-nyugati gót eredetű;
- jelentése: harcra kész.

*ILIÁN
- görög-orosz eredetű;
- jelentése: nap.

*ILLÉS
- az Éliás önállósult változata.

*ILMÁR
1.- a Hilmár alakváltozata.
2.- a finn Ilmár mondai hős nevéből.

*IMBERT
- fríz eredetű;
- jelentése: nagy, hatalmas + ragyogó.

*IMMÁNUEL
- héber eredetű;
- jelentése: Isten velünk van.

*IMRE
- germán eredetű;
- jelentése: hatalmas, híres, királyi.

*INCE
- latin eredetű;
- jelentése: senkinek sem ártó.

*IPOLY
- görög eredetű;
- jelentése: a lovakat kifogó.

*IRÉNEUSZ
- görög-latin eredetű;
- jelentése: békés.

*ISTVÁN
- görög-német-magyar eredetű;
- jelentése: virágkoszorú.

*IVÁN
1.- a régi magyar Ivános rövidülése;
2.- orosz eredetű;
- jelentése: Isten kegyelmes.

*IVÓ
1.- germán eredetű;
- jelentése: tiszafa;
2.- az Iván szláv becézője.

*IVOR
1.- ír-skót-velsz eredetű;
- jelentése: úr, uralkodó;
2.-az Igor ukrán és belorusz változata;
3.- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*IZAIÁS
- az Ézsaiás alakváltozata.

*IZIDOR
- görög-latin eredetű;
- jelentése: Ízisz egyiptomi istennő ajándéka.

*IZMAEL
- héber eredetű;
- jelentése: Isten meghallgat.

*IZOR
- az Izidor magyar nyelvújítási alakváltozata.

*IZRAEL
- héber eredetű;
- jelentése: Isten harcosa; Isten uralkodjon.

*IZSÁK
- héber-görög-latin eredetű;
- jelentése: nevetés.

*IZSÓ
1.- az Ézsau alakváltozata;
2.- a József régi Izsóf változatának
rövidülése;
3.- az Izsák becézője.

*JÁCINT
- görög-latin eredetű;
- jelentése: a virág neve.

*JAGELLÓ
- lengyel-litván eredetű;
- jelentése: Jagailo litván
nagyfejedelem nevéből.

*JAKAB
- héber eredetű;
- jelentése: bizonytalan.

*JÁKÓ
- a Jákob önállósult becézőjéből.

*JÁKOB
- a Jakab eredeti alakváltozata.

*JAKUS
- a régi Jakob rövidített, -s
kicsinyítőképzős származéka.

*JÁNOS
- héber-görög-latin eredetű;
- jelentése: Isten kegyelme,
Isten kegyelmes.

*JANUÁR
- latin eredetű;
- jelentése: Janus istennek szentelt.

*JÁRFÁS
- a Gyárfás régi magyar alakváltozata.

*JÁZON
- görög-német-magyar eredetű;
- jelentése: gyógyulást hozó.

*JENŐ
- magyar eredetű;
- jelentése: a hatodik magyar
honfoglaló törzs neve.

*JEREMIÁS
- héber-görög-latin eredetű;
- jelentése: Isten felemel.

*JEROMOS
- görög eredetű;
- jelentése: szent nevű.

*JOAKIM
- héber eredetű;
- jelentése: Jahve felkelt.

*JÓB
- héber eredetű;
- jelentése: tűrő, üldözött.

*JOEL
- héber eredetű;
- jelentése: Jahve az Isten.

*JOHANN
- héber eredetű;
- jelentése: Isten kegyes ajándéka.

*JÓNÁS
- héber eredetű;
- jelentése: galamb.

*JONATÁN
- héber eredetű;
- jelentése: Isten ajándéka.

*JORDÁN
- héber eredetű;
- jelentése: lefelé folyó.

*JOZAFÁT
- héber eredetű;
- jelentése: Jahve ítél.

*JÓZSEF
- héber eredetű;
- jelentése: Jahve + gyarapítson.

*JÓZSIÁS
- héber eredetű;
- jelentése: Isten a védelmezőm.

*JÓZSUA
- héber eredetű;
- jelentése: akinek a segítsége
Istentől való.

*JUKUNDUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: kellemes (ember).

*JULIUSZ
- a Juliánusz alakváltozata.

*JULIÁNUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: a Julius nemzetséghez
tartozó férfi.

*JUSZTIN
- a Jusztusz továbbképzett alakja.

*JUSZTUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: igazságos, igazságszerető ember.

*JUTAS
- török-magyar eredetű;
- jelentése: faló, nyelő.

*KABOS
- a Jakab név régi magyar Jakabos
megfelelőjének rövidülése.

*KADA
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*KADOSA
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*KAJETÁN
- latin eredetű;
- jelentése: Gaeta városából való férfi.

*KÁL
- török-magyar eredetű;
- jelentése: marad.

*KÁLEB
- héber eredetű;
- jelentése: merész, bátor, indulatos.

*KÁLMÁN
- török-magyar eredetű;
- jelentése: maradék.

*KALVIN
- latin eredetű;
- jelentése: kopasz.

*KAMILL
- latin eredetű;
- jelentése: nemesi születésű
fiúgyermek, aki az áldozatoknál szolgált.

*KAMILLÓ
- a Kamill olasz megfelelője.

*KÁIN
- héber eredetű;
- jelentése: szerzemény, nyereség, tulajdon.

*KÁN
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*KANDID
- latin eredetű;
- jelentése: fehér, fénylő, ragyogó.

*KANUT
- skandináv eredetű;
- jelentése: előkelő származású férfi.

*KAPLONY
- török-magyar eredetű;
- jelentése: tigris.

*KAPOLCS
- török-magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*KARÁCSON
- magyar eredetű;
- jelentése: karácsony.

*KARÁD
- török-magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*KARDOS
- magyar eredetű;
- jelentése: a szó maga.

*KARION
- görög eredetű;
- jelentése: Karia tartományból való férfi.

*KÁRMÁN
- német-magyar eredetű;
- jelentése: derék ember.

*KÁROLY
1.- magyar eredetű;
- jelentése: karvaly, turul;
2.- germán-latin eredetű;
- jelentése: legény, fiú.

*KARSA
- török-magyar eredetű;
- jelentése: ölyv, sólyom, kánya, vércse.

*KARTAL
- török-magyar eredetű;
- jelentése: kánya, sas.

*KÁSZON
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*KASSZIÁN
- latin eredetű;
- jelentése: a Cassius nemzetséghez
tartozó férfi.

*KASZTOR
- görög eredetű;
- jelentése: önmagát kitüntető.

*KATAPÁN
- görög-magyar eredetű;
- jelentése: feljebbvaló.

*KAZIMÍR
- lengyel eredetű;
- jelentése: békealapító; békebontó.

*KÁZMÉR
- a Kazimír magyarosabb alakja.

*KELED
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*KELEMEN
- latin eredetű;
- jelentése: jámbor, szelíd.

*KELEN
- a Kelemen rövidülésének alakváltozata.

*KEMENES
- magyar eredetű;
- jelentése: kemencés.

*KENDE
- kazár magyar eredetű;
- jelentése: régi kazár méltóságnévből.

*KENESE
- szláv-magyar eredetű;
- jelentése: a király vagy a herceg birtoka.

*KENÉZ
- gót-szláv-magyar eredetű;
- jelentése: herceg.

*KERECSEN
- magyar eredetű;
- jelentése: kerecsensólyom.

*KERÉNY
- latin eredetű;
- jelentése: lándzsás.

*KERESZTÉLY
- latin-magyar eredetű;
- jelentése: Krisztushoz tartozó, keresztény.

*KESZŐ
- török-magyar eredetű;
- jelentése: vágó; rész, darab, töredék.

*KEVE
- magyar eredetű;
- jelentése: kövecske.

*KEVIN
- kelta eredetű;
- jelentése: kedves, szíves,
nemes, szelíd, finom.

*KILÉNY
- a Kilián régi magyar alakváltozata.

*KILIÁN
- kelta eredetű;
- jelentése: szerzetes.

*KIRILL
- a Cirill görögös változata.

*KLEOFÁS
- görög eredetű;
- jelentése: az apa dicsősége, hírneve.

*KLEON
- görög eredetű;
- jelentése: dicsőség.

*KLÉTUS
- görög-latin eredetű;
- jelentése: jó segítő.

*KOCSÁRD
- a német Gotthárd régi magyarosodott alakja.

*KOLOS
- német-latin-magyar eredetű;
- jelentése: iskolához tartozó,
tanító, tanuló

*KOLUMBÁN
- latin eredetű;
- jelentése: galamb.

*KOLUMBUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: hímgalamb.

*KONRÁD
- német eredetű;
- jelentése: merész + tanács.

*KONSTANTIN
- latin eredetű;
- jelentése: Constantius családjához
tartozó; szilárd, állhatatos, következetes.

*KONT
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*KOPPÁNY
- török-magyar eredetű;
- jelentése: méltóságnév.

*KORIDON
- latin eredetű;
- jelentése: Vergilius alkotta irodalmi név.

*KORIOLÁN
- latin eredetű;
- jelentése: Corioliból való férfi.

*KORNÉL
- latin eredetű;
- jelentése: somfa; szarv.

*KORVIN
- latin eredetű;
- jelentése: holló.

*KÓSA
- magyar eredetű;
- jelentése: kos.

*KOZMA
- latin eredetű;
- jelentése: dísz, ékesség, dicséret.

*KÖTÖNY
- török-magyar eredetű;
- jelentése: élőlény hátsó része.

*KRISTÓF
- görög eredetű;
- jelentése: Krisztust hordozó.

*KRISZTIÁN
- latin eredetű;
- jelentése: Krisztushoz tartozó, keresztény.

*KUND
- magyar eredetű;
- jelentése: méltóságnév.

*KUNÓ
- a Konrád német becézőjéből.

*KURSZÁN
- török eredetű;
- jelentése: keselyű.

*KÜRT
- török-magyar eredetű;
- jelentése: vihar.

*LABORC
- bolgár-szláv-török eredetű;
- jelentése: hős párduc.

*LADOMÉR
- a Vladimir régi magyar formája.

*LAJOS
- germán-francia eredetű;
- jelentése: hírnév + háború.

*LAMBERT
- német eredetű;
- jelentése: országszerte híres.

*LANTOS
- magyar eredetű;
- jelentése: a szó maga.

*LARION
- az Ilárion önállósult szláv becézője.

*LÁSZLÓ
- szláv eredetű;
- jelentése: hatalom + dicsőség.

*LÁZÁR
- héber-görög-latin eredetű;
- jelentése: Isten a segítőm.

*LÁZÓ
- a Lázár becézőjéből önállósult.

*LEANDER
- görög-latin eredetű;
- jelentése: a nép fia.

*LEHEL
- magyar eredetű;
- jelentése: a szó maga.

*LÉL
- finnugor-magyar eredetű;
- jelentése: kürtös, kürtfúvó.

*LÉNÁRD
- germán eredetű;
- jelentése: erős, mint az oroszlán.

*LEÓ
- görög eredetű;
- jelentése: oroszlán.

*LEON
- a Leó görög változatából.

*LEONÁRD
- német-francia eredetű;
- jelentése: erős, mint az oroszlán.

*LEONIDÁSZ
- görög eredetű;
- jelentése: Leon nevű apától
származó fiúgyermek.

*LEOPOLD
- germán eredetű;
- jelentése: merész a népben és a hadseregben.

*LEVENTE
- magyar eredetű;
- jelentése: levő, létező.

*LÉVI
- héber eredetű;
- jelentése: szövetség.

*LIBERÁTUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: felszabadított.

*LIBÉRIUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: szabad.

*LIONEL
- francia-angol eredetű;
- jelentése: oroszlán.

*LIPÓT
- a Leopold bajor változatából.

*LÍVIUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: ólomszínű, kékes.

*LIZANDER
- spártai-latin eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*LORÁND
- a Lóránt régies változata.

*LÓRÁNT
- germán eredetű;
- jelentése: dicsőség + merész.

*LOTÁR
- ófrank-német eredetű;
- jelentése: hírneves harcos.

*LŐRINC
- latin eredetű;
- jelentése: Laurentum vidékéről származó
férfi; babérkoszorúval diszített.

*LUCIÁN
- latin eredetű;
- jelentése: Lucius családjából származó.

*LÚCIUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: virradatkor született.

*LUKÁCS
- latin eredetű;
- jelentése: Luciana tartományból való férfi.

*MAGNUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: nagy növésű, magas termetű.

*MAJLÁT
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*MAKABEUS
- héber eredetű;
- jelentése: kalapácsoló.

*MAKÁR
- görög eredetű;
- jelentése: boldog.

*MALAKIÁS
- héber eredetű;
- jelentése: angyal, Isten követe, küldöttje.

*MANASSÉ
- héber eredetű;
- jelentése: az elfelejtett ember.

*MANDEL
- germán eredetű;
- jelentése: mandula.

*MANFRÉD
- német eredetű;
- jelentése: erős, férfias, védelmező.

*MANÓ
- a Mánuel kicsinyítőképzős származékából
önállósult.

*MÁNUEL
- az Emánuel több nyelvben meglévő rövidülése.

*MARCELL
- latin eredetű;
- jelentése: Mars istenhez tartozó, neki
szentelt.

*MARCIÁN
- latin eredetű;
- jelentése: a Martius nemzetséghez
tartozó férfi.

*MARIÁN
- latin eredetű;
- jelentése: a Marius nemzetséghez
tartozó férfi.

*MÁRIÓ
- a Máriusz olasz változatából.

*MÁRIUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: férfi.

*MÁRK
- a Márkus rövidüléséből.

*MARKÓ
- a Márkus -ó kicsinyítőképzős származékából.

*MÁRKUS
- latin eredetű;
- jelentése: Mars hadistenhez tartozó,
neki szentelt.

*MARÓT
- szláv-magyar eredetű;
- jelentése: Morava menti, morva.

*MÁRTON
- latin eredetű;
- jelentése: Mars istenhez hasonló,
merész, bátor.

*MARTOS
- a Márton rövidült, kicsinyítőképzős
régi magyar származékából.

*MÁRTON
- héber eredetű;
- jelentése: Jahve ajándéka.

*MÁTYÁS
- héber-latin eredetű;
- jelentése: Jahve ajándéka.

*MÁTÉ
- héber eredetű;
- jelentése: Jahve ajándéka.

*MAXIM
- latin eredetű;
- jelentése: nagy növésű, magas.

*MAXIMILIÁN
- latin eredetű;
- jelentése: nagy növésű, magas.

*MEDÁRD
- német eredetű;
- jelentése: hatalmas + erős.

*MEGYER
- magyar eredetű;
- jelentése: magyar.

*MELITON
- görög eredetű;
- jelentése: mézzel teletöltő.

*MENDEL
- az Emánuel, Immánuel önállósult
német változatából.

*MÉNRÓT
- ismeretlen eredetű;
- jelentése: a magyarság mondai
ősapjának nevéből.

*MENYHÉRT
- héber eredetű;
- jelentése: királyi fény.

*METÓD
- görög-latin eredetű;
- jelentése: kutatás, nyomozás;
csel, furfang.

*MIHÁLY
- héber eredetű;
- jelentése: az Istenhez hasonló.

*MIKE
- a Mikhál (ma: Mihály) régi
önállósult becézőjéből.

*MIKEÁS
- héber-latin eredetű;
- jelentése: kicsoda olyan, mint az Isten?

*MIKES
- a Mikhál (ma: Mihály) önállósult
becézőjéből.

*MIKLÓS
- görög-szláv eredetű;
- jelentése: győzelem + nép.

*MIKÓ
- a Mikhál (ma: Mihály) önállósult
becézőjéből.

*MIKSA
- a Mikhál (ma: Mihály) önállósult
becézőjéből.

*MILÁN
- szláv eredetű;
- jelentése: kedves.

*MILOS
- a Milo- kezdetű szláv nevek
kicsinyítőképzős szláv becézőjéből.

*MIRKÓ
- szláv eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*MIRON
- görög eredetű;
- jelentése: síró; kenet, illatos olaj.

*MODESZTUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: egyszerű, szerény.

*MÓR
- a Móric rövidüléséből.

*MORGAN
- velszi eredetű;
- jelentése: nagy + világos,
tiszta; tengeren született.

*MÓRIC
- latin eredetű;
- jelentése: mór, szerecsen.

*MÓZES
- héber eredetű;
- jelentése: vízből kihúzott.

*NÁNDOR
- vitás eredetű;
- jelentése: bizonytalan.

*NAPÓLEON
- olasz eredetű;
- jelentése: Nápoly városából való férfi.

*NÁTÁN
- héber eredetű;
- jelentése: Isten adta.

*NÁTÁNIEL
- héber eredetű;
- jelentése: Isten adta.

*NEMERE
- szláv-magyar eredetű;
- jelentése: nyughatatlan.

*NESZTOR
- görög eredetű;
- jelentése: mindig hazatérő.

*NIKANDER
- görög-latin eredetű;
- jelentése: győztes férfi.

*NIKÉTÁS
- görög eredetű;
- jelentése: győztes, diadalmaskodó.

*NIKODÉMUSZ
- görög-latin eredetű;
- jelentése: a hadinép legyőzője.

*NOÉ
- héber eredetű;
- jelentése: nyugalom ,vigasztalás.

*NOEL
- latin eredetű;
- jelentése: karácsonykor született.

*NÓNUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: kilencedik gyermek.

*NORBERT
- német eredetű;
- jelentése: északi fény.

*NORMAN
- angol eredetű;
- jelentése: normann férfi, északi ember.

*NYÉK
- magyar eredetű;
- jelentése: gyepü, határvidék, ill.
az itt lakó népcsoport tagja.

*OBERON
- francia eredetű;
- jelentése: tündérek segítségével uralkodó.

*ODILÓ
- az Ottó önállósult felnémet becézőjéből.

*ODISSZEUSZ
- görög-latin-magyar eredetű;
- jelentése: mondai hős neve.

*ODÓ
- az Ottó önállósult alnémet becézőjéből.

*OGUZ
- török-magyar eredetű;
- jelentése: nyíl.

*OKTÁVIÁN
- latin eredetű;
- jelentése: nyolcadik (gyermek).

*OLAF
- skandináv eredetű;
- jelentése: az ősök ivadéka.

*OLIVÉR
- latin eredetű;
- jelentése: olajfaültető.

*OMÁR
- héber-arab eredetű;
- jelentése: hegylakó, hegyi lakos,
földműves, gazdálkodó, hosszú életű.

*OMPOLY
- latin-magyar eredetű;
- jelentése: Ampelum városból való.

*OND
- magyar eredetű;
- jelentése: tizedik szülött gyermek.

*ORBÁN
- latin eredetű;
- jelentése: városi, finom, művelt,
udvarias ember.

*ORBÓ
1.- az Orbán kicsinyítőképzős származéka.
2.- szláv eredetű;
- jelentése: fűz.

*ORESZTÉSZ
- görög eredetű;
- jelentése: hegyi lakó.

*ORFEUSZ
- görög eredetű;
- jelentése: árva, egyedüli, magányos.

*ORION
- görög eredetű;
- jelentése: görög hitrege híres
vadászának nevéből.

*ORMOS
- magyar eredetű;
- jelentése: orom.

*OSZKÁR
1.- északi germán eredetű;
- jelentése: jó dárda;
2.- ír-kelta eredetű;
- jelentése: szarvast kedvelő.

*OSZLÁR
- kun eredetű;
- jelentése: jászok, jász férfiak.

*OSSZIÁN
- kelta-skót eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*OSZVALD
- német eredetű;
- jelentése: istenség + hatalom.

*OTMÁR
- német eredetű;
- jelentése: vagyon + híres.

*OTTÓ
- germán eredetű;
- jelentése: vagyon + híres.

*OTTOKÁR
- német eredetű;
- jelentése: birtokot megőrző.

*OVÍDIUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: juh.

*OZOR
- török-magyar eredetű;
- jelentése: úz férfi.

*OZSVÁT
- az Oszvald régi magyar változatának
fejleménye.

*ÖDÖN
- germán eredetű;
- jelentése: az öröklött birtokot megőrző.

*ÖRKÉNY
- török-magyar eredetű;
- jelentése: férfi, hős; félelmet keltő.

*ÖRS
- török-magyar eredetű;
- jelentése: férfi, hős.

*ÖZSÉB
- görög-latin eredetű;
- jelentése: istenfélő, jámbor.

*PÁL
- latin eredetű;
- jelentése: kicsi, kis termetű férfi.

*PALMER
- latin eredetű;
- jelentése: pálmatulajdonos, zarándok.

*PAMFIL
- görög eredetű;
- jelentése: mindenki által kedvelt,
közkedvelt.

*PANTALEON
- görög eredetű;
- jelentése: mindenkivel szemben
könyörületes; minden tekintetben
olyan, mint egy oroszlán.

*PÁRIS
- görög eredetű;
- jelentése: Parisz trójai hős nevéből.

*PASZKÁL
- görög-héber-latin eredetű;
- jelentése: húsvét.

*PATONY
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*PATRÍCIUS
- latin eredetű;
- jelentése: rómainak született nemes.

*PATRIK
- a Patrícius ír rövidülése.

*PÁZMÁN
- német-magyar eredetű;
- jelentése: jobb + férfi.

*PEDRÓ
- görög-spanyol eredetű;
- jelentése: kő, kőszikla.

*PELÁGIUSZ
- görög eredetű;
- jelentése: tengerész, tengeri utazó.

*PELBÁRT
- a Filibert alakváltozata.

*PELLEGRIN
- latin-magyar eredetű;
- jelentése: jövevény, zarándok.

*PENTELE
- görög-magyar eredetű;
- jelentése: könyörületes; oroszlán.

*PERIKLÉSZ
- görög eredetű;
- jelentése: nagyon híres.

*PÉTER
- héber-görög-latin eredetű;
- jelentése: kőszikla.

*PETŐ
- a Péter rövidült, kicsinyítőképzős
származéka.

*PETRÓNIUSZ
- etruszk-latin eredetű;
- jelentése: edzett férfi; ürü.

*PETÚR
- a Péter név régi helyesírás szerinti
alakváltozata.

*PIUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: szelíd, jámbor,
kegyes, béketűrő.

*PLACID
- latin eredetű;
- jelentése: szelíd, csendes,
békés, barátságos.

*POLIDOR
- görög eredetű;
- jelentése: adakozó, bőkezű.

*POLIKÁRP
- görög-latin eredetű;
- jelentése: bő gyümölcsöt termő.

*PONGOR
- a Pongrác régi magyar becézőjéből.

*PONGRÁC
- latin eredetű;
- jelentése: minden + erő, hatalom.

*PORFIR
- görög eredetű;
- jelentése: bíborba öltözött.

*PRÍMUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: elsőszülött fiú.

*RABÁN
- ófelnémet eredetű;
- jelentése: holló.

*RADAMESZ
- egyiptomi eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*RADISZLÓ
- szláv eredetű;
- jelentése: vidám dicsőség.

*RADOMÉR
- szláv eredetű;
- jelentése: vidám + béke.

*RAFAEL
- héber eredetű;
- jelentése: Isten meggyógyít.

*RÁFIS
- a Rafael rövidített, kicsinyítőképzős
származékából.

*RAJMUND
- német eredetű;
- jelentése: okos védő.

*RAJNALD
- német eredetű;
- jelentése: aki a tanácsban tevékenykedik.

*RALF
- angol eredetű;
- jelentése: oltalmazott, védett.

*RAMÓN
- germán-spanyol eredetű;
- jelentése: okos védelmező.

*RÁPOLT
- német eredetű;
- jelentése: merész tanácsadó.

*RÁTOLD
- német eredetű;
- jelentése: aki a tanácsban tevékenykedik.

*RAUL
- germán-francia eredetű;
- jelentése: dicső farkas.

*RAZMUS
- az Erazmus rövidülése.

*REGINALD
- német eredetű;
- jelentése: aki a tanácsban tevékenykedik.

*REGŐ
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*REMIG
- latin eredetű;
- jelentése: hajós, evezős.

*RÉMUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: mondabeli névalkotás.

*RENÁTÓ
- latin eredetű;
- jelentése: újjászületett.

*REZSŐ
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*RICHÁRD
- német eredetű;
- jelentése: erős fejedelem.

*RÓBERT
- német eredetű;
- jelentése: fényes hírnév.

*ROBIN
- a Róbert önállósult francia és
anbol becézőjéből

*RODION
- görög eredetű;
- jelentése: rózsa.

*RODRIGÓ
- germán-spanyol eredetű;
- jelentése: híres uralkodó.

*RÓKUS
- germán-latin eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*ROLAND
- német eredetű;
- jelentése: vakmerő hős.

*ROLF
- a Rudolf önállósult német becézője.

*ROMÁN
- latin eredetű;
- jelentése: római, latin.

*RÓMEÓ
- olasz eredetű;
- jelentése: Rómába zarándokló.

*ROMULUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: mondabeli névalkotás.

*RONALD
- német eredetű;
- jelentése: erős uralkodó.

*RUBEN
- héber eredetű;
- jelentése: nézzétek, egy fiú!

*RUDOLF
- német eredetű;
- jelentése: dicső farkas.

*RÚFUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: vörös.

*RUPERT
- a Róbert német alakváltozata.

*RUSZLÁM
- orosz eredetű;
- jelentése: oroszlán.

*RUSZTEM
- perzsa eredetű;
- jelentése: vidéki.

*SALAMON
- héber eredetű;
- jelentése: békés, szelíd.

*SÁMSON
- héber eredetű;
- jelentése: nap, napocska, napsütés.

*SAMU
- a Sámuel rövidüléséből.

*SÁMUEL
- héber eredetű;
- jelentése: Isten meghallgatott.

*SÁNDOR
1.- görög-olasz-német eredetű;
- jelentése: az embereket vagy az
emberek ellen oltalmazó
2.- török eredetű;
- jelentése: akarat.

*SAUL
- héber eredetű;
- jelentése: kért.

*SEBES
1.- magyar eredetű;
- jelentése: a szó maga.
2.- a Sebestyén régi becéző rövidülése.

*SEBESTYÉN
- görög-latin eredetű;
- jelentése: magasztos, felséges.

*SEBŐ
- vitás eredetű;
- jelentése: bizonytalan.

*SELTON
- óangol eredetű;
- jelentése: városszéli.

*SEMJÉN
- a Simeon régi magyar változata.

*SIMEON
- héber eredetű;
- jelentése: meghallgattatás.

*SIMON
- a Simeon rövidüléséből.

*SION
- héber eredetű;
- jelentése: erősség, vár, hegy.

*SOLT
- a Zsolt régi magyar alakváltozata.

*SÓLYOM
- magyar eredetű;
- jelentése: a szó maga.

*SOMA
- magyar eredetű;
- jelentése: som.

*STEFÁN
- görög eredetű;
- jelentése: korona.

*SURÁNY
- török-magyar eredetű;
- jelentése: török méltóságnév.

*SZABIN
- latin eredetű;
- jelentése: a szabinok népéhez
tartozó férfi.

*SZABOLCS
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*SZALÓK
- török-magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*SZALVÁTOR
- latin eredetű;
- jelentése: megváltó, üdvözítő.

*SZALVIUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: sértetlen, ép.

*SZANISZLÓ
- szláv eredetű;
- jelentése: állandó dicsőség.

*SZEBASZTIAN
- görög eredetű;
- jelentése: tisztelt, nagyrabecsült.

*SZECSŐ
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*SZELIM
- héber-arab eredetű;
- jelentése: szelíd.

*SZEMERE
1.- magyar eredetű;
- jelentése: kis termetű.
2.- török eredetű;
- jelentése: rontó, pusztító.

*SZERÁF
- héber-német eredetű;
- jelentése: tündöklő, nemes (ember).

*SZERÉNIUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: derűs, vidám.

*SZERGIUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: megőrző, gondozó,
felügyelő, felvigyázó.

*SZERVÁC
- latin eredetű;
- jelentése: megszabadított.

*SZEVÉR
1.- latin eredetű;
- jelentése: komoly, szigorú.
2.- török eredetű;
- jelentése: mormota.

*SZEVERÉD
- a Szigfrif régi magyar alakja.

*SZIGFRID
- germán eredetű;
- jelentése: győzelem + béke.

*SZILÁRD
- a Konstantin magyarító lefordítása.

*SZILVÁNUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: erdő.

*SZILVESZTER
- latin eredetű;
- jelentése: erdő, erdő mellett lakó férfi.

*SZILVIUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: erdő.

*SZÍRIUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: Szíria tartományából való férfi.

*SZIXTUSZ
- görög-latin eredetű;
- jelentése: sima, finom.

*SZOFRON
- görög eredetű;
- jelentése: értelmes, okos,
helyesen gondolkodó.

*SZÓKRATÉSZ
- görög eredetű;
- jelentése: szerencse, erő.

*SZÓLÁT
- a Szórád régi magyar alakváltozata.

*SZOLÓN
- görög eredetű;
- jelentése: ógörög államférfi nevéből.

*SZÓRÁD
- szláv eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*SZOVÁT
- szláv magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*SZÖRÉNY
- a Szeverin származéka.

*TACITUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: csendes, hallgatag.

*TADDEUS
- héber-latin eredetű;
- jelentése: bátor szívű, elszánt, merész.

*TÁDÉ
- a Taddeus német becézője.

*TAKSONY
- török-magyar eredetű;
- jelentése: jóllakott, elégedett;
vad, kegyetlen, féktelen, szilaj.

*TALBOT
- angol eredetű;
- jelentése: véreb.

*TAMÁS
- arameus-görög eredetű;
- jelentése: iker; csodálatos.

*TANKRÉD
- germán-normann eredetű;
- jelentése: gondolkodó, tanácsadó.

*TARÁZ
- görög eredetű;
- jelentése: zavarba ejtő, nyugtalanító.

*TARCAL
- kun-magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*TARDOS
- magyar eredetű;
- jelentése: tar, kopasz.

*TARJÁN
- török-magyar eredetű;
- jelentése: méltóságnév.

*TÁRKÁNY
- kabar eredetű;
- jelentése: kovács.

*TARZÍCIUSZ
- görög-latin eredetű;
- jelentése: bátor.

*TAS
- török-magyar eredetű;
- jelentése: kő; jóllakott, megtelt.

*TASZILÓ
- olasz eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*TEÓ
- a Teodor német rövidülése.

*TEOBALD
- német eredetű;
- jelentése: nép + merész.

*TEODOR
- görög-német-latin eredetű;
- jelentése: Isten ajándéka.

*TEOFIL
- görög-latin eredetű;
- jelentése: Isten kedveltje; Istent kedvelő.

*TERESTYÉN
- kelta-latin-magyar eredetű;
- jelentése: szomorú.

*TÉTÉNY
- török-magyar eredetű;
- jelentése: fejedelem.

*TÉZEUSZ
- görög-német-magyar eredetű;
- jelentése: alapító, törvényhozó.

*TIBÁD
- német eredetű;
- jelentése: nép + merész.

*TIBOR
- a Tiborc rövidülése.

*TIBORC
- latin eredetű;
- jelentése: Tibur városából való férfi.

*TIHAMÉR
- szláv-magyar eredetű;
- jelentése: csendet kedvelő.

*TIMON
1.- görög eredetű;
- jelentése: tisztelt, megbecsült;
2.- fríz eredetű;
- jelentése: nép + ember

*TIMÓT
- görög eredetű;
- jelentése: Isten becsülője.

*TIMUR
- török eredetű;
- jelentése: vas.

*TIRZUSZ
- görög-latin eredetű;
- jelentése: növényszár, kocsány, bot.

*TITÁN
- görög eredetű;
- jelentése: mondabeli névalkotás.

*TITUSZ
- latin eredetű;
- jelentése: tisztel, becsült,
tiszteletreméltó férfiú; mezei galamb.

*TIVADAR
- görög-latin eredetű;
- jelentése: Isten ajándéka.

*TÓBIÁS
- héber-latin eredetű;
- jelentése: Jahve jó.

*TÓDOR
- a Teodor rövidüléséből.

*TOMAJ
- magyar eredetű;
- jelentése: vitás.

*TOMOR
- török-magyar eredetű;
- jelentése: vas.

*TONUZÓBA
- besenyő-kun eredetű;
- jelentése: vadkan-apa

*TÖHÖTÖM
- török-magyar eredetű;
- jelentése: fejedelem.

*TÖMÖR
- török-magyar eredetű;
- jelentése: vas.

*TÖRTEL
- török-magyar eredetű;
- jelentése: a négy vidék ura.

*TRISZTÁN
- francia-magyar eredetű;
- jelentése: szomorú.

*TUDOR
- velszi eredetű;
- jelentése: Isten ajándéka.

*UBUL
- görög-magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*UGOD
- szlovák-magyar eredetű;
- jelentése: magyar.

*UGOR
- szlovák-magyar eredetű;
- jelentése: magyar

*UGRON
- szláv-magyar eredetű;
- jelentése: magyar.

*ULÁSZLÓ
- latin-szláv eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*ULRIK
- német eredetű;
- jelentése: öröklött birtokán uralkodó.

*UPOR
- magyar eredetű;
- jelentése: ismeretlen.

*URBÁN
- az Orbán régebbi alakváltozata.

*URIÁS
- héber eredetű;
- jelentése: Jahve az én világosságom.

*URIEL
-

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 119
Tegnapi: 91
Heti: 405
Havi: 1 494
Össz.: 937 882

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Keresztenevek jelentése férfi
DOLGOZZ OTTHON - © 2008 - 2018 - dolgozzotthonnetmunka.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: borsmenta rajz - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »