DOLGOZZ OTTHON

MUNKA AZ INTERNETEN KERESZTÜL!

A színek szimbolikus jelentése


Sárga:


 Az örök fény, a felség, a hatalom kifejezője, a közvetítés jelképe emberek és istenek között.
 A világos- vagy aranysárga a hit, a jóság, az intuíció, az intellektus színe. A narancssárgába hajló sárga a Nap, a melegség szimbóluma; az isteni szeretet, a bölcsesség színe; a zöldessárgát viszont a halálhoz, az irigységhez, a hitszegéshez társították.
 A buddhizmusban a lemondás, a vágytalanság, az alázatosság, a szerzetesek színe.
 Kínában a Föld, a középpont színe. Eredetileg császári szín volt - csak annak volt szabad sárga ruhát viselnie, aki a császári családhoz tartozott -, később az előkelőség kifejezője lett.
 A keresztény hagyományban is megjelenik a sárga szín többértékűsége: lehet a szentség, a felfedett igazság kifejezője, ugyanakkor a sötétsárga az eretnekség, az árulás színe.
Narancssárga:
 Átmeneti szín a piros és a sárga között; a szellem és a libidó egyensúlyát jelképezi.
 Kínában és Japánban a szeretet és a boldogság színe. A buddhista szerzetesek ruhájának színeként a láng, a megvilágosodás fénye, az isteni szeretet kinyilatkoztatása.
 A zsidó hagyományban a ragyogás és a pompa színe.


Piros:


 Éppúgy lehet az élet, mint a halál jele; mindkét esetben a vérrel asszociálható.
 A nemiség szimbóluma, a libidó színe.
 A történelem előtti időkben a halottak mellé vörös színű port szórtak a temetkezési szertartás során. Ókori babona, hogy apotropaikus erejű, megóv a démonoktól és a veszélyektől.
 Az egyiptomiak befestették fáikat, barmaikat, vagyontárgyaikat pirosra, hogy megvédjék a tűztől és más károktól, s hogy termékenyek legyenek.
 A zsidók ajtófélfáikat az áldozati bárányok vérével festették meg, hogy megóvják házaikat a tíz csapás öldöklő angyalától.
 Görögországban vörös leplet borítottak a holtakra, ezzel jelképesen áldozattá avatták, hogy kibékülve az alvilágiakkal, lejuthasson birodalmukba.
 Az antikvitásban a szeretet, a szerelem, a szenvedély kifejezője; Rómában a menyasszony tűzpiros fátylat visel, ez a flammeum.
 Erő-, tűz- és hatalom-jelképként is szerepel.
 A zsidó és keresztény hagyományban a komolyság, a fenség színe.
 Az Újszövetségben a bűn, az engesztelés, a vezeklés és az áldozat színe.
 Negatív jelentése a testi szenvedélyek megbélyegzéséhez kapcsolódik, a skarlátvörös a "nagy babiloni parázna" színe.
 A piros lámpás házak színeként a paráznaságra utal.
 Az alkimisták kemencéjét jelképezi, valamint a "Nagy Mű" harmadik fokozatát.
 Az európai népszokásokban a húsvéti piros tojás a termékenység jelképe.
Forrás: http://www.doksi.hu
Lila:
 A mértékletesség színe.
 Egyensúly a föld és ég között (a hajnali és az esti ég színe), az értelem és a vágy, a bölcsesség és az érzelmek között.
 Jelenthet intelligenciát, tudást, vallási áhítatot, szentséget, alázatosságot, bűnbánatot, fájdalmat, nosztalgiát.
 A rómaiaknál Jupiterhez kapcsolódik.
 A kereszténységben a papi törvények, az autoritás, az igazság, a böjt, a szomorúság és a várakozás kifejezője.


Kék:


 Az égbolt, a tenger színe; a megfoghatatlanság, a végtelenség, a transzcendencia szimbóluma.
 Az intellektus, az elmélkedés, a megnyugvás kifejezője, amely a képzelet és a szürrealitás világához is kapcsolódhat.
 Az égi istenekre utalva az emberfeletti, mennyei hatalom kifejezője, ebben az értelemben a földi szenvedélyeket jelző vörös ellentéte.
 A keresztény szimbolikában az angyalok, valamint Szűz Mária színe.
 A világi uralkodók színeként hatalmuk égi eredetére utal.
 Míg a nappali ég vakító kékje maszkulin jelentésű, addig az éjszaka sötétkékje a feminin principiumra utal.


Zöld:


 A tavasznak, a természet megújulásának, a növekvő életnek a kifejezője.
 Különösen az örökzöld növényekhez kötődik termékenységi és halhatatlanságot kifejező szimbolika.
 A színskála "közepén" áll, kiegészítő színe a piros, s mivel a kék és a sárga elegye, jelöli egyben a színek hármasságát. Ebből adódik kétértékűsége is: lehet a fiatalság, a remény, a boldogság, ugyanakkor a változás az átmenetiség, a féltékenység jelölője.
 Meleg és hideg, égi és földi keveréke.
 Lehet az éretlenség, a tapasztalatlanság és naivság jelképe.
 A kereszténységben a halhatatlanság, a feltámadás színe, az Erények közül a Reményé.
 Negatív jelentése: méreg, halál, a gonosz rontó ereje. A sátánt gyakran ábrázolják zöld testtel és szemmel.
 Az iszlám hagyományban a Prófétára és a Paradicsom ígéretére utal.
 Az alkímiában a zöld kő az aranyhoz való átmenetnek felel meg.


Barna:


 A föld színe, ebből adódik anyaság karaktere.
 Mint anyagi szimbólum, az ösztönszféra kifejezője.
 Már az ókorban felveszi a vezeklés, az egyszerűség, az alázat értelmet.
 A középkorban az alábbi jelentések tartoznak hozzá: hallgatagság, az evilági hívságok megvetése, szegénység; ezért lesz a ferences szerzetesrend öltözetének színe.


Szürke:


 A hamu és a köd színe, ezáltal a szomorúság, a melankólia, az unalom, a fásultság, az egyhangúság jelképe.
 A keresztény szimbolikában a test halálát és a lélek halhatatlanságát jelképezi. Ebben az értelemben vált az egyházi
Forrás: http://www.doksi.hu
közösségek, a rendek megkülönböztető színévé.
 A szürke a színek ellentéteként a semlegességet, a hétköznapiságot jelenti.


Fehér:


 A Fény, a tisztaság, a differenciálatlanság, a transzcendencia, a tökéletesség, az egyszerűség jelképe.
 Lunáris szín, a női princípium szűzi aspektusát jelzi.
 Az égi istenek állatainak színe, így pl. Zeusz, mint fehér hattyú; a Buddha születését jelző álom elefántja; a Szentlélek galambja.
 A fehér szoros kapcsolatban áll a halállal és az ehhez kapcsolódó rituális tárgyakkal (halotti lepel, gyertya), jelképezi a szellemeket és a kísérteteket.
 A hinduizmus Kozmikus Tojásának színe, amely az állandóság és örökkévalóság megvalósulása.
 Kínában a gyász színe. A fehér tigris az őszre, az érett életkorra utal, maszkokon pedig a ravaszságot jelzi.
 A fehér virág a gyermekáldást jelenti.
 Ártatlanság értelemben jelenik meg Athénban, ahol az Areioszpagosz bírái fehér kövekkel szavaztak a vádlott felmentése mellett.
 A keresztény hagyományban az öröm és a vigasság hordozója. A szentséghez, Istenhez tartozó szín, valamint a feltámadás színe.
 A fehér ruha a tisztaságot, a szüzességet, a lélek győzelmét jelenti az anyag felett.
 A béke és a jóakarat kifejezője; erre utal Noé fehér galambja és a békekövetek fehér zászlója.
 A három Erény közül a Hit jelképe.


Arany:


 A napfény, az isteni hatalom, a megvilágosodás, a halhatatlanság, a dicsőség jelképe.
 Az összes napistent, a vetés és aratás isteneit, a beért termést szimbolizálja.
 A kereszténységben, az ikonfestészetben és a román kor nyugati festészetében az arany háttér a transzcendens szférára, a mennyei birodalomra utal az arany dicsfény, a glória pedig a megdicsőült szentekre.
 Az ezoterikában a szoláris asztrál színe.


Ezüst:


 Utalhat a kereskedelemre és a pénz hatalmára.
 Az egyiptomi mítoszok szerint Ré napisten csontjai ezüstből vannak.
 Kínában a legértékesebb fémnek tartották; a Tejútat "ezüstfolyónak" nevezték.
 A görög-római mitológiában a második világkorszak az ezüstkor, amely az aranykor boldog világával szemben a hanyatlás kezdete.
 Míg a királyok féme az arany, a királynőé az ezüst.
 Az ezoterikában a lunáris asztrál színe.


Fekete:


 Az ősi sötétség, a káosz, az éjszaka, a feneketlen, titokzatos mélység, a világűr jelképe.
 A színekben kifejeződő élet ellentéte, a halál szimbóluma.
 A lemondás színe, a gyász kifejezője; számos hagyományban a Forrás: http://www.doksi.hu
gonosz erőkhöz kötődik.
 Az ókorban az alvilág isteneihez társult, pl. Hádész-Plútón, Hekaté, Ozirisz színe.
 A kereszténységben egyrészt a halál és a gyász színe, másrészt a bűn, a pokol, a bűnhődés jelképe.
 A világtól, az élettől való elfordulást, az alázatot is kifejezte, ezért a papok és a bencés szerzetesek ruházatuk színéül választották.
 Az alkímiában a szín hiánya, a Nagy Mű első foka, a bomlás, az erjedés, a pokolba való alászállás jelképe.


Forrás: http://www.doksi.hu


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 110
Tegnapi: 91
Heti: 396
Havi: 1 485
Össz.: 937 873

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: A színek szimbólikus jelentése
DOLGOZZ OTTHON - © 2008 - 2018 - dolgozzotthonnetmunka.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: borsmenta rajz - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »